ĐUĐA GIUGIA D.O.O.

SRBIJA - 36221 Kraljevo, Žiča 756
Tel: +381 36 5816 615, 5817 125, 5817 126

www.giugia.com | office@giugia.com

 

Direktor 
Miodrag Milovanović, dipl.ing. 
miodrag@giugia.com  

Komercijalni direktor
Vesna Stojanović, dipl.ekon.
vesna.stojanovic@giugia.com

Finansijski direktor
Jelena Radovanović
jelena@giugia.com

Referent za uvoz i izvoz
Andrijana Jović
office@giugia.com

Šef nabavke
Goran Reljić
goran@giugia.com 

Prodajni salon

Saya Group d.o.o.
Surčinska 94, 11070 Beograd
011/31-71-843

Ime *
Prezime *
Email *
Telefon
Firma
Poruka *
Ukucajte sigurnosni tekst*
Tekst nije čitljiv? Promenite tekst.