ĐUĐA GIUGIA D.O.O.

SRBIJA - Milana Milovanovića 15, Žiča, 36221 Kraljevo 
Tel: +381 36 5816 615, 5817 125, 5817 126

www.giugia.com | office@giugia.com

 

Direktor 
Miodrag Milovanović, dipl.ing. 
miodrag@giugia.com  

Komercijalni direktor
Vesna Stojanović, dipl.ekon.
vesna.stojanovic@giugia.com

Finansijski direktor
Jelena Radovanović
jelena@giugia.com

Tehnički direktor
Sanja Varićak, dipl.maš.inž.
sanja.varicak@giugia.com

Šef nabavke
Goran Reljić
goran@giugia.com 

Ime *
Prezime *
Email *
Telefon
Firma
Poruka *
Ukucajte sigurnosni tekst*
Tekst nije čitljiv? Promenite tekst.