UV 081

UV 081

Ulazna vrata, debljine vratnog krila 65mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna. Furnirana su prorodnim furnirom tresnje. Aplikacije su prohromske.

UV 081
 • ulazna vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 031

UV 031

Ulazna vrata, debljine vratnog krila 57mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna. Furnirana su prirodnim furnirom hrasta i oraha (intarzija).

UV 031
 • ulazna vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 064

UV 064

Ulazna vrata, debljine vratnog krila 85 mm, sigurnosna, zvučno izlolovana, sa Al oblogom sa spoljne strane.Furnirana su hrastovim prirodnim furnirom. Aplikacije su hrastove.

UV 064
 • ulazna vrata
 • zvučno izolovana
UV 065

UV 065

Ulazna vrata, debljina vratnog krila 85 mm, sigurnosna, zvučnoizolovana. Furnirana su hrastovim prirodnim furnirom sa hrastovim aplikacijama.

UV 065
 • ulazna vrata
 • zvučno izolovana
UV 044

UV 044

Ulazna vrata, debljine vratnog krila 85mm, sigurnosna, zvučno izolovana. U kombinaciji as Al profilom sa spoljne strane. Furnirana su hrastovim prirodnim furnirom, bajcovano venge bajcom.

UV 044
 • ulazna vrata
 • zvučno izolovana
UV 044

UV 044

Ulazna vrata, debljina vratnog krila 85 mm, sigurnosna, zvučnoizolovana. Izgled vrata sa spoljne strane - Al profil Stemeseder u teksturi venge sa prohromskom aplikacijom i staklom u sredini.

UV 044
 • ulazna vrata
 • zvučno izolovana
UV 034

UV 034

Ulazna vrata debljina vratnog krila 65 mm, sigurnosna, zvučno izolovana, mogu biti i protivpožarna. Furnirana hrastovim furnirom (intarzija), bajc orah.

UV 034
 • ulazna vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 066

UV 066

Ulazna vrata, debljine vratnog krila 65mm, sigurnosna, zvučno izolovana i po potrebi protivpožarna. Ispune su oivičene lajsnama u pozlati.

UV 066
 • ulazna vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 068

UV 068

Ulazna vrata, debljina vratnog krila 65 mm , sigurnosna, zvučno izlolovana i po potrebi protivpožarna. Ispune su oivičene lajsnama u pozlati.

UV 068
 • ulazna vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 70

UV 70

Vrata imaju dve ispune oivičene lajsnama (pozlata), debljine vratnog krila 65 mm, zvučno izolovana.

UV 70
 • ulazna vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
H 10

H 10

Ulazna vrata za hotele, debljine vratnog krila 65mm, zvučno izolovana, protivpožarna (T=60mm). Furnirana su venge prirodnim furnirom ( intarzija). Vrata su opremljena DIALOCK mehanizmom za kontrolu pristupa. Bajc venge.

H 10
 • ulazna vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
H 11

H 11

Ulazna vrata za hotele, debljine vratnog krila 65mm, zvučno izolovana, protivpožarna( T=60mm). Furnirana su hrastovim fineline furnirom( intarzija). Vrata su opremljena  DIALOCK mehanizmom za kontrolu pristupa. Bajc efekat beljeni hrast.

H 11
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
H 13

H 13

Ulazna vrata za hotele, debljine vratnog krila 65mm, zvučno izolovana, protivpožarna(T=60mm). Povšinski su obrađena belim PU premazom. Varta su opremljena DIALOCK mehanizmom za kontrolu pristupa.

H 13
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UM 036

UM 036

Ulazna dvokrilna vrata sa dva fiksa, debljine vratnog krila 68mm , izrađena od troslojnog lepljenog masiva ariša po sistemu eurofalca. Staklo je termoizolaciono (4+16+4mm)

UM 036
 • ulazna vrata
UV 13

UV 13

Vrata su furnirana hrastovim furnirom sa dve ispune.

UV 13
 • unutrašnja vrata
UV 41

UV 41

Vrata su furnirana plemenitim furnirom oraha sa hrastovim horizontalnim lajsnama.

UV 41
 • unutrašnja vrata
UV 12

UV 12

Vrata su furnirana prirodnim furnirom tešnje i imaju dve ispune od kojih je gornja u radijusu.

UV 12
 • unutrašnja vrata
UV 412

UV 412

Vrata su furnirana bukovim furnirom, bajcovana bajcom trešnje i imaju dve ispune od kojih je gornja sa radijusom.

UV 412
 • unutrašnja vrata
Wien

Wien

Unutrašnja vrata sa ispunama model Vienne

Wien
 • ulazna vrata
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
UV 15

UV 15

Vrata su izrađena kao polukružna i furnirana su hrastovim plemenitim furnirom. Vrat imaju dve ispune od kojih je jedna polukružna.

UV 15
 • ulazna vrata
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • zvučno izolovana
UV 321

UV 321

Vrata su površinski obrađena belim PU premazom na MDF-u  uz prethodnu obradu površine na CNC-u.

UV 321
 • ulazna vrata
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 51

UV 51

Vrata su furnirana prirodnim furnirom trešnje sa jednom ispunom.

UV 51
 • unutrašnja vrata
UV 47

UV 47

Vrata su furnirana  bukovim furnirom sa tri staklene ispune. Staklo je rađeno u tehnici fuzije.

UV 47
 • unutrašnja vrata
UV 48

UV 48

Vrata su staklena i furnirana prirodnim furnirom trešnje. Staklo je izrađeno iz jednog dela tehikom fuzije. Obostrano je postavljen ram za staklo.

UV 48
 • unutrašnja vrata
UV 50

UV 50

Vrata su staklena i furnirana prirodnim furnirom trešnje sa četiri delimično peskarene staklene ispune d= 4mm.

UV 50
 • unutrašnja vrata
UV 80

UV 80

Vrata su izrađena sa staklenim vratnim krilom debljine 12mm (kaljeno). Bajc venge.

UV 80
 • unutrašnja vrata
UV 52

UV 52

Vrata su izrađena kao staklena i furnirana jasenovim furnirom sa jednom staklenom ispunom d=4 mm i obostrano postavljena ramom za staklo.

UV 52
 • unutrašnja vrata
UV 56

UV 56

Vrata su  površinski obrađena belim PU premazom na MDF -u sa peskarenim staklom debljine 4 mm.

UV 56
 • unutrašnja vrata
UV 46

UV 46

Vrata su furnirana hrastovim i orahovim plemenitim furnirom u intarziji.

UV 46
 • unutrašnja vrata
UV 491

UV 491

Vrata su furnirana fineline furnirom (intarzija), sa oblim pervazima.

UV 491
 • unutrašnja vrata
UV 413

UV 413

Vrata su furnirana furnirom trešnje (intarzija) i na površini vratnog krila su izrađeni kanali na sastavu furnira, širine 3mm.

UV 413
 • ulazna vrata
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 011

UV 011

Unutrašnja vrata  furnirana hrastovim plemenitim furnirom.

UV 011
 • ulazna vrata
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 33

UV 33

Unutrašnja vrata izrađena u kombinaciji plavog laminata i masiva bukve. Vrata imaju konkavnu površinu.

UV 33
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
UV 401

UV 401

Unutrasnja vrata furnirana plemenitim hrastovim furnirom (intarzija), sa horizontalno postavljenim prohromskim lajsnama širine 10 mm, bajcovana efekat beljeni hrast.

UV 401
 • ulazna vrata
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 411

UV 411

Unutrasnja vrata su furnirana hrastovim plemenitim furnirom sa horizontalno postavljenim prohromskim lajsnama širine 10 mm. Bajc venge.

UV 411
 • ulazna vrata
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 414

UV 414

Unutrašnja vrata furnirana prirodnim furnirom oraha sa prohromskim lajsnama širine 10 mm.

UV 414
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • specijalne namene
UV 415

UV 415

Unutrašnja vrata furnirana hrastovim furnirom sa prohromskim lajsnama širine 10 mm. Bajc venge.

UV 415
 • unutrašnja vrata
O 21

O 21

Unutrašnja vrata - tapet vrata su u ravni sa pervazima, površinski su obrađena PU u Ral-u 1013. Tekstura na površini obrađena  je na CNC obradnom centru sa magnetnom bravom, sa skrivenom kvakom.

O 21
 • unutrašnja vrata
O 22

O 22

Unutrašnja vrata - tapet vrata su furnirana zebrano furnirom sa furnirnom oblogom koja je u ravni sa vratnim krilom.

O 22
 • unutrašnja vrata
O 23

O 23

Vrata su furnirana fineline  zebrano furnirom sa furniranom oblogom koja je u ravni sa vratnim krilom.

O 23
 • unutrašnja vrata
O 24

O 24

Unutrašnja vrata - tapet vrata su furnirana fineline furnirom ebonovine, sa furniranom oblogom koja je u ravni sa vratnim krilom.

O 24
 • unutrašnja vrata
UV 59

UV 59

Unutrašnja vrata furnirana fineline furnirom tika sa konkavnom ispunom na vratnom krilu.

UV 59
 • unutrašnja vrata
UV 55

UV 55

Unutrašnja vrata furnirana hrastovim fineline furnirom sa srednjom konkavnom ispunom na vratnom krilu.

UV 55
 • unutrašnja vrata
UV 60

UV 60

Vrata su furnirana zebrano furnirom, a štok tj.futer izrađen je od aluminijumskih ili metalnim profila sa štelujucim pervazima ili futerima. Primenjuju se za objekte specijalne namene gde se traži jači i izdržljiviji okvir za vratno krilo.

UV 60
 • unutrašnja vrata
 • specijalne namene
UV 49

UV 49

Unutrašnja vrata furnirana hrastovim plemenitim furnirom(intarzija), bajcovana beljeni hrast.

UV 49
 • ulazna vrata
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • protivpožarna
 • zvučno izolovana
UV 061

UV 061

Vrata su furnirana zebrano furnirom, štok je izrađen od aluminijumskih profila sa furniranim pervazima.

UV 061
 • unutrašnja vrata
LD 111

LD 111

Vrata su furnirana venge furnirom i izrađena su po ERGON sistemu otvaranja i zatvarnja vrata. Prednost ovog sistema ogleda se u tome što je osa rotacije vratnog krila pomerena pa vratno krilo zauzima manje prostora pri otvaranju.

LD 111
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • specijalne namene
LD 111

LD 111

LD 111
 • unutrašnja vrata
 • hotelska vrata
 • specijalne namene
LD 222

LD 222

ERGON sistem razvijen je i za dvokrilna vrata. Posebne prednosti ovaj sistem ima i u objektima specijalnih namena kao što su: bolnice, starački domovi, hoteli, prostori za lica sa invaliditetom itd.

LD 222
 • unutrašnja vrata
UV 811

UV 811

Vrata su furnirana fineline hrastovim furnirom. Ispuna vratnog krila je kaljeno staklo debljine 8 mm , peskareno po detalju.

UV 811
 • unutrašnja vrata
UV 812

UV 812

Vrata su furnirana fineline  hrastovim furnirom sa ispunom na vratnom krilu koja je takođe furnirana (intarzuja).

UV 812
 • unutrašnja vrata
UV 18

UV 18

Vrata su furnirana  hrastovim plemenitim furnirom  i ebonovinom (intarzija), bajcovana belim bajcom.

UV 18
 • unutrašnja vrata
UV 19

UV 19

Vrata su furnirana plemenitim hrastovim furnirom i ebonovinom (intarzija), bajcovana belim bajcom.

UV 19
 • unutrašnja vrata
UV 53

UV 53

Vrata su furnirana hrastovim furnirom, bajcovana belim bajcom sa reljefnim staklenim ispunama debljine 4 mm

UV 53
 • unutrašnja vrata
UV 53

UV 53

Vrata su furnirana  hrastovim furnirom sa peskarenim staklenim ispunama debljine 4 mm.

UV 53
 • unutrašnja vrata
UV 131

UV 131

Vrata su furnirana hrastovim furnirom sa jednom ispunom. Bajcovana su bajcom trešnje.

UV 131
 • unutrašnja vrata
UM 90

UM 90

Ulazna vrata izrađena od masiva smrče, po sistemu eurofalca, debljina vratnog krila 68 mm. Vrata su sigurnosna. Bajc blago beljeni.

UM 90
 • ulazna vrata
UM 91

UM 91

Ulazna vrata izrađena od masiva merantia, po sistemu eurofalca, debljina vratnog krila 68 mm sa prohromskim aplikacijama na vratnom krilu i štoku vrata. Vrata su visine 4 m.

UM 91
 • ulazna vrata
UM 92

UM 92

Ulazna vrata izrađena od masiva hrasta, po sistemu eurofalca, debljina vratnog krila 68 mm. Bajc orah.

UM 92
 • ulazna vrata
UM 93

UM 93

Ulazna vrata izrađena od masiva hrasta, po sistemu eurofalca, debljina vratnog krila 68 mm. Bajc orah.

UM 93
 • ulazna vrata
UV 035

UV 035

UV 035
 • unutrašnja vrata
UV 336

UV 336

Vrata su furnirana bukovim furnirom i otvaraju se kao klatna - kaubojska.

UV 336
 • unutrašnja vrata
LAM 101 Sincrolam Orah

LAM 101 Sincrolam Orah

Vrata su obložena sincrolam filom sa 3D teksturom Orah.

LAM 101 Sincrolam Orah
 • unutrašnja vrata
LAM 101 Sincrolam Hrast

LAM 101 Sincrolam Hrast

Vrata su obložena sa sincrolam filom sa 3D teksturom - hrast.

LAM 101 Sincrolam Hrast
 • unutrašnja vrata
Ulazna vrata metalna

Ulazna vrata metalna

Ulazna vrata metalna sa metalnim štokom i oblogom od MDF-a po zahtevu.

Ulazna vrata metalna
 • ulazna vrata

Tehničke karakteristike vrata

Vrata se izrađuju po zahtevu kupca.
Unutrašnja vrata su izrađena kao duplošperovana konstrukcija, furnirana su plemenitim furnirima ili su nefurnirana ili su oplemenjena sincrolam filom sa 3D teksturom.
Ispuna vrata je najčešće saćaste strukture, izrađena od MDF-a (Giugia ispuna).
Debljina vratnog krila je najčešće 40 mm, a izrađuju se i debljine 45, 49, 57 i 65 mm.
Futeri se izrađuju u kombinaciji MDF-a, masivnog drveta ili ploča, debljine 40 mm  i 50 mm. Po obodu futera postavlja se dihtung guma.
Pervazi se izrađuju kao štelujući najčešće širine 70 mm.
Ugrađeni okovi su od renomiranog proizvođača (HAFELE, AGB, BONAITI, MACO, itd.).
Vrata se površinski obrađuju PU premazima, akrilnim premazima ili vodenim premazima.
Vrata se izrađuju kao protivpožarna T-30 i T-90 minuta.

1. Prema nameni

- spoljna vrata - izrađena od masiva
- ulazna vrata
- unutrašnja vrata

2. Prema posebnim zahtevima

- zvučno izolovana (38dB, 45dB, itd.)
- protivpožarna (T 30 i  T 60 min)
- sigurnosna
- ERGON vrata
- u kombinaciji sa aluminijumskim ili metalnim štokom

3. Prema načinu otvaranja

- obrtna
- klizna
- harmonika
- klatna

4. According to the type of door leaf
- full
- glass
- semicircle
- with a glass door leaf - tempered glass

5. Prema broju krila

- jednokrilna
- dvokrilna
- višekrilna

6. Prema stepenu završne obrade

- furnirana - lakirana
- ne furnirana - farbana
- oplemenjena različitim folijama
- oplemenjena sincrolam filom sa 3D teksturom

7. Prema smeru otvaranja

- leva - L
- desna - D
teh vrata smer

Preseci vrata